ผู้เล่นรีบูต Saints Row ค้นพบคีย์เบลด Kingdom Hearts ที่ใช้งานได้

ผู้เล่นที่เพลิดเพลินกับ Saints Row Reboot ล่าสุดได้เปิดเผย SaintsBlade ซึ่งเป็นสกินอาวุธที่อ้างอิงถึงคีย์เบลดในตำนานจาก Kingdom Hearts Saints Row Reboot 2022 คีย์เบลด Saintsblade Kingdom Hearts อ้างอิงการรีบูตล่าสุดของ Saints Row...