Sonic Frontiers แบนการถ่ายทำที่ Gamescom หลังสปอยล์

แฟน ๆ ที่ถ่ายทำการเล่นเกม Sonic Frontiers ที่บูธสาธิต Gamescom สำหรับชื่อถูกแบนหลังจากสปอยเลอร์จำนวนมากโพสต์ออนไลน์ Sonic Frontiers โซนิคมองออกไปทั่วโลกสปอยเลอร์ใหม่จาก Sonic Frontiers ที่กำลังจะมีขึ้นที่ Gamescom กระตุ้นให้มีการห้ามบันทึกแฟน ตัวอย่างใหม่สำหรับ Sonic Frontiers ที่ฉายไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้...